Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ver voor de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het daglicht zag, bleek Rouveen Kaasspecialiteiten maatschappelijk al vooruitstrevend te werken. Nu het in het middelpunt van de belangstelling staat hoeven wij in Rouveen niets bijzonders te doen om aan de kenmerken te voldoen. Gewoon Rouveen.

Groei en innovatie met winst voor mens is waar we ons dagelijks mee bezig houden. En de mensen die hierbij centraal staan, zijn niet alleen onze afnemers, maar ook onze werknemers en kinderen. Dit uit zich in productontwikkeling, mensontwikkeling maar ook in de ontwikkeling naar een energie neutrale zuivelketen.

Rouveen Kaasspecialiteiten zorgt voor haar eigen personeel, dit gaat verder dan hetgeen als verplichting geldt. Dat is met name de zorg van de afdeling PersoneelsZorg ondersteund door een nurse-practitioner. Zij stimuleren beweging, geven advies voor een gezondere levensstijl, voor coaching en opleiding.

Ook onze boeren kunnen op ons rekenen. Advies, contact en een goede informatievoorziening zorgt ervoor dat we elkaar kennen en weten wat er speelt. Op een breder vlak worden verschillende activiteiten en evenementen ondersteund. De plaatselijke dorpsvereniging, de muziekvereniging, evenementen en sportclubs, Rouveen Kaasspecialiteiten is een belangrijke sponsor. De maatschappelijke verantwoording die Rouveen Kaasspecialiteiten neemt op het gebied van milieu gaat echter een ieder aan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Rouveen Gewoon Duurzaam

De basis voor de ondernemingsstrategie van Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten is totale kwaliteit, veiligheid en milieu. Hier wordt uitvoering aangegeven in het beleid. Meer informatie hierover vindt u in onze beleidsintentieverklaring 2017.