Biodiversiteit à la carte

In samenwerking met Provincie Overijssel heeft Rouveen Kaasspecialiteiten als variant op het concept ‘Kaas à la Carte’ nu Biodiversiteit à la Carte ontwikkeld; een programma over en voor natuur en landschap in de regio. Het beschrijft soorten flora en fauna die vaak op boerenerven voorkomen en soorten die wel wat hulp kunnen gebruiken. Deze hulp is omschreven in maatregelen die de leden van de coöperatie kunnen nemen om soorten te ondersteunen of eventueel een woonplaats te bieden op hun bedrijf.

Rouveen Kaasspecialiteiten ontwikkelt verschillende initiatieven rondom duurzaamheid. Deze komen samen in het ketenprogramma Rouveen Gewoon Duurzaam (RGD): een programma dat start op de boerderij en vervolgens ook in productieproces van de fabriek en bij en door de medewerkers vorm wordt gegeven. Als lid van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) committeert Rouveen Kaasspecialiteiten zich aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen (DZK) voor een duurzame melkproductie. Biodiversiteit en ondersteuning van natuur en landschap is hier onderdeel van.

Biodiversiteit à la Carte is voor onze coöperatie een nieuwe manier om de regio op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit verder te ontwikkelen en bovendien een prachtige aanvulling op het al bestaande duurzaamheidsprogramma. Rouveen Kaasspecialiteiten is trots op deze samenwerking met Provincie Overijssel en hoopt dat iedereen, maar vooral het prachtige landschap in onze regio, er zijn voordeel mee kan doen.

Colofon:
De foto’s in Biodiversiteit à la Carte komen van Saxifraga.nl. De verantwoordelijke fotografen zijn (op alfabetische volgorde): Frits Bink, Pieter van Breugel, Jaap Bouwman, Hans Dekker, Luc Hoogenstein, Kees Marijnissen, Peter Meininger, Martin Mollet, Piet Munsterman, Jan Nijendijk, Janus Verkerk, Mark Zekhuis, Rudmer Zwerver.

De tekeningen zijn gemaakt door Petra Kuijlaars.