Duurzame zuivelketen
Samen werken aan de toekomst van morgen

Wij willen met een duurzaam hart ons werk doen. Voor nu, maar ook voor toekomstige generaties. Samen met collega’s uit de zuivelsector hebben we daarom een duurzaamheidsconvenant gesloten. In dit convenant staan doelen over het klimaat, dierenwelzijn, weidegang, biodiversiteit en milieu.

Klimaat neutraal ontwikkelen

Rouveen Kaasspecialiteiten – en met ons de hele zuivelketen – wil klimaatneutraal ontwikkelen. Dat betekent dat we in 2020 20 procent minder broeikasgassen willen produceren. Ook moet in 2020 16 procent van onze productie tot stand komen door het gebruik van duurzame energie. Hoe bereiken we deze doelen? Door te investeren in innovatieve oplossingen, waarmee we energie kunnen besparen, duurzaam kunnen produceren en minder broeikasgassen uitstoten.

Dierenwelzijn verbeteren

We willen dat het antibioticagebruik onder onze veehouders verantwoord is. Ook willen we de gemiddelde leeftijd van onze melkkoeien verder verhogen. Onze melkveehouders werken dagelijks aan het welbevinden en de gezondheid van hun koeien. Samen met dierenartsen maken de veehouders hiervoor plannen. Zo weten zij bijvoorbeeld precies hoeveel diergeneesmiddelen zij gebruiken, en hoeveel dat is ten opzichte van hun collega’s.


‘Samen voor een betere wereld, dichtbij huis’


Weidegang bevorderen

Rouveen Kaasspecialiteiten wil maximalisering van weidegang. Samen met andere bedrijven in de melkveesector hebben we afgesproken dat tenminste het niveau van 2012 behouden moet worden. De Duurzame Zuivelketen heeft het initiatief genomen tot het Convenant Weidegang. Binnen het convenant werken 65 partijen aan het behoud van weidegang in Nederland. Betrokken partijen zijn onder meer melkveehouders, veevoerleveranciers, zuivelondernemingen, supermarkten, maatschappelijke organisaties en overheid.

Biodiversiteit behouden

Onze melkveehouders doen hun werk met respect voor dier, milieu en omgeving. Samenwerken met de veevoersector en adviseurs om efficiënter en duurzamer om te gaan met grondstoffen. Zuivelondernemingen hebben in hun leveringsvoorwaarden voor melkveehouders ook eisen opgenomen voor bijvoorbeeld verantwoorde soja.

Meer informatie over de duurzame zuivelketen vind je via www.duurzamezuivelketen.nl