Coöperatie
Samen zijn wij Rouveen Kaasspecialiteiten

De coöperatieve zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten bestaat uit een groep van 250 melkveehouders, twee productielocaties in Rouveen en Molenschot en ruim 200 medewerkers. Samen werken we aan één doel: mooie producten ontwikkelen van kostbare melk van onze melkveebedrijven. Die verbintenis maakt dat de inzet van een ieder hoog is en de betrokkenheid groot. Juist dat kenmerkt de cultuur van Rouveen Kaasspecialiteiten.

Raad van beheer

De raad van beheer van onze coöperatie bestaat uit zeven leden-veehouders en twee externe specialisten. Zij zien toe op de gang van zaken in de coöperatie en de rol van het bestuur daarin. Zij spreken namens alle leden-veehouders en worden aangesteld door de algemene vergadering. In praktijk staat de raad van beheer het bestuur met raad terzijde. De raad van beheer hanteert een schema van aftreden voor een gezonde samenstelling.


‘Coöperatieve kracht, samenwerking loont’


Algemene Vergadering

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van onze coöperatie. Alle leden hebben een stem die ze kunnen uitbrengen op beslissingen die genomen worden tijdens de algemene vergadering.

JongerenCollege

Rouveen Kaasspecialiteiten inspireert jonge veehouders via het JongerenCollege. Zeven ondernemende (aanstaande) veehouders volgen binnen dat programma een ontwikkelingstraject voor toekomstige bestuurders bij Anne Marie advies training mediation. De groep jongeren is een inspiratiebron voor de raad van beheer en het bestuur. Zo denken ze mee over ontwikkelingen en duurzame investeringen. Het jongerencollege hanteert een schema van aftreden voor vernieuwing.

Verantwoordelijkheid van onze coöperatie

We willen vooruitkijken, niet stilzitten maar met een duidelijke visie doorwerken met elkaar en voor elkaar. Samen met onze omgeving hebben we historie opgebouwd, dat is niet onopgemerkt gebleven. We zijn er trots op dat we Hofleverancier zijn. En we vergeten niet waar we vandaan komen. Meer dan honderd jaar zuivelhistorie betekent een cultuurrijke geschiedenis dat maakt wat we nu zijn: veelzijdige kaasmakers.