Veehouders
De ondernemers van de coöperatie

De veehouders van onze coöperatie staan aan het roer. Via de algemene vergadering hebben ze invloed op belangrijke bedrijfsbeslissingen. Onze boeren zijn betrokken en produceren op een verantwoorde wijze melk van hoge kwaliteit. Samenwerking staat centraal in de coöperatie. De boerenbedrijven delen kennis, volgen een duurzaamheidsprogramma en brengen de maatschappij dichter bij de natuur.

Verantwoorde bedrijfsvoering

De koe is de grote overeenkomst tussen onze melkveehouders. Een goede zorg helpt de koe optimaal presteren. Veehouders zijn dan ook continu bezig om het beste uit hun dieren te halen. Voeding, stalinrichtingen, weide, medicatie gebruik, waterkwaliteit en hoeveelheid licht zijn factoren die invloed hebben op het welzijn van de koe. We zijn er trots op dat onze veehouders hun veestapel graag buiten laat grazen.


‘De veehouders staan aan het roer’


Biologisch boeren
20% van onze leden-veehouders voert een biologische bedrijfsvoering; een bewuste keuze die een andere kijk op de bedrijfsvoering vraagt. Biologische boeren houden zich bewuster bezig met natuurbeheer, puur uit liefde voor natuur en omgeving. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij veehouderij familie Pelleboer of bij Hoeve Sonneclaer.

 

NGC
Voor meer informatie over onze geitenhouders verwijzen wij u naar de website van NGC.