Duurzaamheidsprogramma
Duurzaam Rouveen

Bij Rouveen Kaasspecialiteiten zijn we specialisten. Maar eigenlijk willen we vooral gewoon doen. Gewoon ondernemen in de regio, gewoon weten wie onze leden zijn en gewoon goede kaas maken. Ook duurzaam ondernemen vinden wij al jaren heel gewoon. Toch merken we dat onze omgeving ons programma ‘Duurzaam Rouveen’ best bijzonder vindt.

Kaasmakerij van de toekomst

Rouveen Kaasspecialiteiten heeft de Kaasmakerij van de toekomst ontwikkeld. Dat betekent dat we kaas maken volgens minder vervuilende methoden, waarbij minder bijproducten verloren gaan. Ook worden onze apparaten sneller gereinigd en medewerkers minder fysiek belast. Het gehele kaasmaakproces is gerobotiseerd. Verder houden we in onze hele bedrijfsvoering rekening met duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen op het dak, warmteterugwinningsinstallaties en hergebruik van water, bijproducten en afvalstoffen.


‘Continu werken aan een duurzamere wereld’


Veehouders

Onze veehouders zijn het hart van de coöperatie en hun koeien leveren kostbare melk:  de belangrijkste grondstof voor het vervaardigen van kaas. Daar zijn we heel zuinig op. De veehouders werken samen met als doel: een steeds duurzamere veehouderij. Ze volgen een duurzaamheidsprogramma en delen opgedane kennis met elkaar.

Medewerkers

Onze medewerkers zetten zich actief in om te blijven kijken door een duurzame bril. Regelmatig voeren zij projecten uit die hun werkomgeving duurzamer maken. Ook werken we aan de ‘duurzame inzetbaarheid’ van onze mensen. Dat betekent dat we rekening houden met hun wensen in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Rouveen Kaasspecialiteiten is voorbeeldbedrijf in de promotiecampagne van de overheid over duurzame inzetbaarheid.

Zuivelketen
Vanzelfsprekend zijn wij als zuivelcoöperatie lid van het zuivelbrede initiatief ‘Duurzame Zuivelketen’. In dit initiatief hebben we een convenant afgesloten met de overheid waarin we onze gezamenlijke duurzame doelen hebben vastgelegd. Wat die doelen inhouden vindt u op onze pagina duurzame zuivelketen.