Weidegang
Verantwoorde melkproductie en tevreden koeien

Koeien gedijen het beste in hun natuurlijke omgeving: de wei. Hier zijn genoeg natuurlijke grondstoffen en wordt de aarde continu natuurlijk bemest. Ook is er voldoende ruimte om te eten, te herkauwen en te rusten.

Keurmerk Weidegang

Een prettig idee dat bijna al onze kazen van weidemelk wordt gemaakt. Die kaas heef het Keurmerk Weidegang. Dat betekent dat de kaas oorsprong vindt bij koeien die tenminste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag buiten zijn. Veel van onze veehouders laten hun dieren zelf kiezen wanneer ze naar buiten gaan.


‘De koe kenmerkt het Nederlandse landschap’


Stichting Weidegang

Rouveen Kaasspecialiteiten stimuleert haar leden actief tot weidegang van melkvee. Dit zorgt ervoor dat het weidegangpercentage onder onze leden al jaren ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Om de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren, heeft Rouveen Kaasspecialiteiten samen met andere bedrijven in de zuivelsector en de overheid de Stichting Weidegang opgericht. De WeideCoaches van Stichting Weidegang helpen onze melkveehouders bij de beweiding en het beheer van hun grasland.

Steeds meer koeien worden automatisch gemolken door een melkrobot. De WeideCoaches helpen de veehouders de juiste keuzes te maken om ook in deze situatie hun vee zo veel mogelijk buiten vers gras te  laten eten.