Documenten
Heldere afspraken

Onze coöperatie heeft haar grondbeginselen, wijze van opereren en afspraken vastgelegd in statuten. Ook zijn verdere afspraken over de diverse organen binnen de coöperatie vastgelegd. Afspraken omtrent het Bestuur, de Raad van Beheer en een Algemeen Reglement. Wij delen deze informatie met u.

Statuten

Statuten laatst gewijzigd op 26 november 2019

Algemeen Reglement

Algemeen Reglement laatst gewijzigd op 6 december 2018

Reglement Raad van Beheer

Reglement Raad van Beheer laatst gewijzigd op 5 december 2019

Reglement Commissie van Beroep

Reglement Commissie van Beroep laatst gewijzigd op 23 november 2023

Schema’s van aftreden

Schema van aftreden Raad van Beheer
Schema van aftreden Jongerencollege

Bestuursreglement

Bestuursreglement laatst gewijzigd op 4 oktober 2018

Gedragscode

Gedragscode laatst gewijzigd in december 2017

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling laatst gewijzigd in december 2017

NCR Code

De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen is een governance code met gedragsregels die transparantie en kwaliteit van bestuur vergroten. Onder regie van NCR is deze code opgesteld met input van de bij haar aangesloten coöperaties. De NCR Code is een hulpmiddel om coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren. Onze coöperatie is aangesloten bij de NCR en leeft de code na.

Algemene Handelsvoorwaarden

Op al onze leveranties en diensten zijn de meest recente Algemene Handelsvoorwaarden van de Nederlandse Zuivelbeurs van toepassing.

Privacy Statement

Privacy Statement laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Werkgebied

Klik hier voor een compleet overzicht van het hele werkgebied.