Buit-Biomelkveehouderij
  • Biologische veehouder icoon Buit-Biomelkveehouderij
  • Locatie icoon Hasselt
  • Koe icoon 90 melkkoeien

Even voorstellen ...

Wij zijn Klaas & Marga, Gerben en Linda Buit van Buit-Biomelkveehouderij. Samen met medewerker Daniel de Boer dragen wij zorg voor onze 90 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Onze koeien bestaan uit een kruising van Holstein, Noorsroodbont en Jersey waardoor wij een diverse veestapel hebben.

Onze boerderij

We hebben een ligboxenstal voor de melkkoeien en een potstal voor het jongvee, maar de dieren zijn zo min mogelijk op stal. In het voorjaar kunnen we niet wachten om de koeien naar buiten te doen! De koeien weiden van maart tot november, zolang het weer het toelaat. In totaal hebben we 68 hectare land in gebruik, waarvan een deel wordt gepacht van Staatsbosbeheer. Om diverse flora en fauna te beschermen geldt voor deze percelen een uitgestelde maaidatum. Een deel van het maaisel wordt gebruikt als strooisel voor onze dieren in de winter. We melken in een conventionele melkstal en de melk wordt verwerkt in de biologische melkstroom van Rouveen Kaasspecialiteiten.

We streven ernaar om hoogwaardig voedsel te produceren, met lage externe input. Zo beschermen wij ons milieu en houden we de dieren gezond. Kruidenrijke graslanden geven namelijk gezond voedsel voor de dieren en daarmee ook gezond voedsel voor de consument. In de zomer beschermen we tijdens het maaien nesten van weidevogels. Onze bedrijfsvoering is ook duurzaam doordat wij zelfvoorzienend zijn qua stroomgebruik. Waarom wij biologisch boeren? Omdat we het mooiste dat we hebben willen beschermen en dat is de schepping om ons heen.

Wilt u meer van ons en ons bedrijf zien? Kijk dan op www.buitbiomelkveehouderij.nl