Maatschap van 't Hoog
  • Biologische veehouder icoon Maatschap van 't Hoog
  • Locatie icoon Nijeveen
  • Koe icoon 60 melkkoeien

Even voorstellen ...

In Nijeveen hebben wij, familie van ’t Hoog, een biologisch melkveebedrijf. We melken 60 melkkoeien en hebben 24 stuks jongvee. Bij dit melkveebedrijf hoort 43 hectare land, waarvan 30 hectare rondom het huis ligt waarop de melkkoeien grazen. De koeien kalven vanaf januari tot en met april, zodat ze het beste voorjaarsgras kunnen opnemen wanneer ze het ook nodig zijn. De koeien weiden van maart tot november. De resterende hectares zijn natuurland waar het jongvee in de zomer loopt.

Onze boerderij

In het winterseizoen liggen de melkkoeien en het jongvee in een potstal. Het strooisel voor de potstal komt van een akkerbouwer uit de buurt en van natuurgronden uit de Weerribben en Wieden. Het strooisel komt zoveel mogelijk uit de regio om de kringloop zo klein mogelijk te houden. De grote hoeveelheid vaste mest is een goede aanvulling voor de bodem, insecten en andere dieren rondom de boerderij.

Biodiversiteit

Om de biodiversiteit te monitoren worden er sinds 2021 vlindertellingen (BIMAG) op het bedrijf gedaan, dit om te zien hoe het staat met de vlinders. De oude boerderij waarin wij wonen is een uitstekende plek voor zwaluwen. In de tijd dat zwaluwen in Nederland zijn, zijn er wel meer dan 100 nesten in de boerderij te vinden.