Biodiversiteit
Rouveen Gewoon Duurzaam

Met kleine en grote inspanningen draagt Rouveen Kaasspecialiteiten bij aan het behoud en ontwikkeling van plant- en diersoorten. Door ze ruimte te geven en tijd te gunnen. Onze omgeving kan niet zonder de belangrijkste landschapsbeheerder van de toekomst. Wij kunnen niet zonder biodiversiteit. Biodiversiteit kan niet zonder onze veehouders.

Ambassadeurs van ons landschap

Er is een rol weggelegd voor onze veehouders die als geen ander het belang zien van een evenwichtig ecosysteem waarin ieder soort zijn of haar rol heeft. Voor die natuurbeheerders die aan het begin staan van een keten die gezonde en natuurlijke voeding produceert, één van de belangrijkste behoeften in ons leven.


‘Buiten wordt geleefd’