Groene glazenmaker

‘De groene glazenmaker’, een libel, komt voor in en rond de Wieden, Weerribben en Olde Maten. Ze zetten hun eitjes af op drijvende krabbenscheerplanten in heldere sloten. Veel krabbenscheer verdwijnt door intensief slotenbeheer. Daarmee neemt het aantal groene glazenmakers ook in rap tempo af.
Met wat kleine maatregelen bij beheer van uw sloten helpt u mee deze libelsoort te behouden voor Overijssel.

Zo doet u iets voor de groene glazenmaker

Makkelijke maatregelen

1

Krabbenscheerplanten sparen bij het opschonen van sloten

Spaar bij het schonen van de sloot de helft van de aanwezige krabbenscheerplanten; deze plant is van groot belang voor de libellensoort ‘de groene glazenmaker’, want die zet er eitjes op af. Zorg dat u bij het sloot schonen de waterbodem zoveel mogelijk ongemoeid laat. Voor de krabbenscheer is het namelijk essentieel dat er een sliblaag is, zodat de plant zonder vorstschade de winter doorkomt (slib isoleert).

Kosten: gering

Onderhoud: jaarlijks herhalen

Goed voor:

Groene glazenmaker
2

Krabbenscheerplanten na het opschonen terugzetten in de sloot

De larven van de libellensoort ‘groene glazenmaker’ leven tussen de krabbenscheerplanten. Gooi daarom krabbenscheerplanten die bij het opschonen op de kant terechtkwamen, zo snel mogelijk terug. De larven kunnen nog overleven als ze snel worden teruggezet.

Kosten: gering

Goed voor:

Groene glazenmaker
3

Krabbenscheerplanten verplaatsen naar een andere sloot

Krabbenscheerplanten zijn van groot belang voor de libellensoort ‘groene glazenmaker: die gebruikt de plant om eitjes af te zetten. Verplaats enkele krabbenscheerplanten naar sloten in de buurt die ook geschikt zijn, zodat de plant zich kan vermeerderen. Zet ze in sloten met helder water die voldoende diep (minimaal 50 centimeter) en breed (minimaal 3 meter) zijn. Gooi de krabbenscheerplanten in een kruiwagen en rijd de planten naar de andere sloot.

Kosten: gering

Goed voor:

Groene glazenmaker

Meer doen

4

Een sloot verbreden op plekken waar krabbenscheer voorkomt

Maak een verbreding (en eventueel verdieping) in de sloot op een plek waar krabbenscheer voorkomt. Of maak een verbreding en breng hier krabbenscheerplanten van elders naar toe. Een verbreding over een lengte van 20 meter is al genoeg. Zorg voor een slootbreedte van minimaal 2 meter (hoe breder, hoe meer leefgebied) en voor een slootdiepte van 40 -100 cm.

Kosten: gering, bij gebruik van eigen materieel. Bij aanleg door een loonwerker: ga uit van vergraven van 3-6 kuub grond per meter oever. Kosten per strekkende meter: circa 10-20 euro. Voor 20 meter dus 200 – 400 euro. Vrijkomende grond kunt u gebruiken voor het ophogen van natte plekken.

Onderhoud: geen, de verbreding hoeft u niet regelmatig te schonen.

Goed voor:

Groene glazenmaker

Deze soorten helpt u zo ook

  • Andere libellensoorten zoals de gevlekte witsnuitlibel, vroege glazenmaker, glassnijder en grote keizerlibel.
  • Bijzondere kevers en slakken zoals de gestreepte waterroofkever en de platte schijfhoren.
  • Vissen zoals de grote modderkruiper, zeelt en kroeskarper.
  • Ook de zwarte stern gebruikt krabbenscheer om op te nestelen.

Goed om te weten over de groene glazenmaker

Zo herkent u ze:

  • Groen bovenlijf.
  • Vrouwtjes hebben groene vlekken op het achterlijf, mannetjes blauwe.

Zo leven ze:

  • Groene glazenmakers vliegen van eind juli tot midden september. Ze jagen op kleine insecten, vooral rond ruige vegetaties.
  • De mannetjes voeren ‘patrouillevluchten’ uit boven krabbenscheervelden, vooral rond het middaguur. Vrouwtjes die al gepaard hebben komen eind van de middag bij het water (zo vermijden ze opdringerige mannetjes).

Voortplanten:

  • Het vrouwtje zet haar eitjes af op de bladeren van krabbenscheer, vlak onder de waterlijn. Met een legboor maakt ze daarvoor gaatjes in het blad.
  • De eitjes en larven leven 2 jaar in het water, ook ‘s winters. In augustus veranderen de larven ze in een libel. Ze klimmen daarvoor uit het water, vaak op het blad van krabbenscheer.

Waar komen ze voor & hoe gaat het?

De groene glazenmaker wordt steeds zeldzamer. Hij staat als ‘bedreigde soort’ op de Rode Lijst (lijst met bedreigde en kwetsbare soorten). De libelsoort komt nog op verschillende plaatsen voor in Overijssel. Check deze kaart.

Meer informatie en hulp

Op de website van de Vlinderstichting vindt u meer informatie over de groene glazenmaker.

Voor grotere maatregelen is regelmatig subsidie beschikbaar. Informeer daarnaar bij het agrarisch collectief in uw regio (klik hier voor meer informatie).

Heeft u vragen over soorten en maatregelen? Een lokale natuur- of landschapsvereniging helpt u vaak graag verder.