Jan Hooikammer adviseur veehouderij na 45 jaar met pensioen
28-mei-2018

Jan Hooikammer is de afgelopen decennia het gezicht van Rouveen Kaasspecialiteiten geweest naar de leden-veehouders. ‘Een man met ongekende kwaliteiten, evenwichtig, stabiel en ook belangrijk: Jan was er altijd. Een waardevolle schakel tussen boeren en de zaken die speelden op de fabriek. Jan weet eenheid te waarborgen. Het is niet altijd zo dat Jan goed nieuws bracht bij de veehouder. Regels veranderden, hij bracht het nieuws dat er superheffing aankwam, andere dierregistraties nodig waren en werkte aan duurzaamheidsbesef. Jan komt langs, zonder afspraak en spreekt de taal van de veehouder,’ vertelt directeur Klaas Hokse.

 

Afscheidsreceptie
Afgelopen donderdag 24 mei is er door ruim 400 mensen, veehouders en collega’s een staande ovatie gegeven aan het eind van zijn afscheidsreceptie. Een mooi en respectvol eerbetoon aan 45 jaar onbetwiste inzet voor de 250 veehouders die de coöperatie telt.

 

45 jaar zuivelhart
Het begin van zijn loopbaan als staladministrateur werd onderbroken door zijn diensttijd. Maar zodra Jan ook maar even vrij was werkte hij bij de coöperatie die toen nog De Kleine Winst heette. Na zijn diensttijd in november 1972 ging Jan volledig aan de slag als staladministrateur. Door de jaren heen werd Jan het gezicht van de Vereniging Veehouderij Belangen. Behalve de registratie en identificatie van de veestapels fungeerde de VVB ook als kwaliteitsdienst. De prestaties van koeien werden bijgehouden.

Jan heeft vanuit die functie ook een belangrijke rol gespeeld bij de fusie tussen De Kleine Winst en De Vlijt. Toenmalig directeur Breukelaar had zo vlak voor zijn pensionering niet zijn zinnen gezet op een fusie met De Kleine Winst. Na een gesprek door de heren Hooikammer en toenmalig directeur Wevers met de heer Wursten, voorzitter VVB De Vlijt, is beklonken dat de VVB’s gingen fuseren. Een fusie van beide coöperaties kon toen niet uitblijven. Bij de VVB zijn afgelopen jaren veel zaken geautomatiseerd en VVB Rouveen heeft op 16 maart haar laatste vergadering gehad.

 

Adviseur veehouderij
‘Jan Hooikammer is het levend voorbeeld van een leven lang leren. Iets wat nu van onze jeugd verlangd wordt. Door de steeds sneller komende veranderingen heeft hij veel meegemaakt, ondervonden en meebewogen. Waar hij eerst met een potlood, blik en papier op weg ging voor staladministratie heeft hij de invoering van de superheffing, afschaffing van de melkquota, invoering en afschaffing van het A- en B-prijzensysteem, fosfaatrechten, gezondheidseisen vee, verplichte weidegang en veel administratieve veranderingen meegemaakt. Ook heeft hij aan de wieg gestaan van de ontwikkelingen van het Rouveen Gewoon Duurzaam programma.

Onze herinneringen aan Jan en zijn rol bij de coöperatie zullen nooit verloren gaan. Omdat hij niet van plan is om stil te zitten zullen we hem vast nog regelmatig tegenkomen. Jan is een wandelende encyclopedie. Zo een waar je heel zuinig op moet zijn. Jan Hooikammer bedankt!’ besluit Klaas Hokse.