Kleine windmolen in het landschap
29-sep-2020

De gemeente Staphorst wil in 2050 energieneutraal zijn. Ook onze leden zetten zich elke dag in om zo duurzaam mogelijk te produceren. Twee van onze leden die investeren in windmolens mochten daarom hun verhaal doen in de energiekrant van de gemeente Staphorst. Hieronder het interview met Henk van Leusen.

Bron: Gemeente Staphorst Energiekrant, september 2020

Net over de grens van de gemeente Staphorst, richting Zwolle, staat een kleine windmolen aan de linkerkant van de snelweg A28. Henk van Leusen woont er met zijn gezin. Hij is agrariër en heeft een melkveebedrijf met 110 koeien. Al jaren is Henk met duurzaamheid bezig, zo ook samen met andere leden van de coöperatie Rouveen Kaasspecialiteitenwaar hij als lid zijn melk aan levert. ‘Rouveen Gewoon Duurzaam’ heet het verdiepingsprogramma waar melkveehouders met elkaar werken aan duurzame onderwerpen en opdrachten. De resultaten delen ze met elkaar.

Rendabel
“In 2015 al benaderde ik EAZ Wind. Die afkorting staat voor ‘Enschede aan Zee.’ Die jongens hadden als afstudeerproject een kleine windmolen ontworpen en ik zag dat wel zitten. We gingen toch een nieuwe stal bouwen en dit leek me een duurzame aanvulling. Ze dachten toen nog dat er te weinig wind was om de molen rendabel te maken in Noordwest-Overijssel en wilden zelf eerst gaan testen in de provincie Groningen. Niets bleek minder waar. Er is minder wind nodig om de wieken van een kleine windmolen te laten draaien dan die van een hele grote, en met de honderden kleine windmolens die er inmiddels in Nederland staan blijkt het project van toen aardig gelukt.”

Subsidie
“Ook vanuit de overheid wordt de kleine windmolen nu gesubsidieerd. Vorig jaar kwam ik in aanraking met de POP3-subsidie voor jonge landbouwers (onder de 41 jaar). De overheid schreef een subsidie specifiek voor kleine windmolens tot vijftien meter uit. Dat was het moment dat EAZ Wind weer in beeld kwam bij mij.”

Motivatie
“EAZ Wind heeft een windmolen ontwikkeld die zichtbaar past in het landschap. Met een verwachte terugverdientijd van tien jaar (met de huidige energieprijzen) is dit een slimme investering. Op de momenten dat ik niet voldoende energie kan halen uit de zonnepanelen vult de wind het aan en andersom. EAZ Wind gaat overigens verder dan alleen het plaatsen van de windmolen, ze hebben me ontzorgd met de aanvraag van subsidie, het aanvragen van de vergunning, de veranderingen in mijn energienetwerk en de sterkteberekeningen. Zonder omkijken stond er een windmolen op ons erf. Ook de fundering viel me reuze mee. Ze legden vier betonplaten in de grond. Daaroverheen komt een kruis waarop de mast wordt opgebouwd. Na twee dagen arbeid op ons erf draaide de molen.”

Duurzaam boeren
“We zijn nu bijna volledig energieneutraal. Om dat te behalen komen er nog een paar zonnepanelen bij op het dak. Misschien zijn al de inspanningen van de veehouders maar een druppel op de gloeiende plaat bij het verduurzamen van de wereld, maar we zijn wel een sector die bewust laat zien het goede voorbeeld te nemen. Ik zet me in op mijn bedrijf voor weidevogels. Dit doe ik onder andere door het bewerken en maaien van het grasland uit te stellen tot begin juni, of randen rondom percelen te laten staan waar kuikens kunnen schuilen tijdens maaiwerkzaamheden. Verder pompen we water in een greppel, zodat er een plas dras situatie ontstaat. Dit houdt in dat het rondom een greppel drassiger is, zodat weidevogels gemakkelijker voedsel kunnen vinden”, aldus Henk.