Ministerie van Economische Zaken bij Rouveen Kaasspecialiteiten
6-jun-2017

Ons ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Dan is een werkbezoek aan Rouveen Kaasspecialiteiten op zich niet bijzonder. De coöperatieve zuivelfabriek in Rouveen weet zich te ontwikkelen tot een duurzame wereldspeler.

Het ministerie van Economische Zaken heeft op uitnodiging van de Provincie Overijssel vorige week met ruime belangstelling een bezoek gebracht bij de meest innovatieve kaasmakerij ter wereld. Het volledig gerobotiseerde procedé verkort productietijden, voorkomt verspilling van energie en water en maakt het mogelijk dat bijproducten die vrijkomen bij het bereiden van kaas volledig opgevangen en benut worden.

De resultaten hiervan liggen wereldwijd in de winkel in meer dan tweehonderd smaken. Een proeverij van deze kaas kon dan ook niet aan het bezoek ontbreken. (H)eerlijke kaas met als belangrijkste ingrediënt gezonde melk die via leden veehouders aangeleverd wordt. De interesse van de bezoekers lag ook daar, bij de veehouders. Zij volgen samen met collega’s duurzaamheidsprogramma’s met als onderwerpen energiebesparing, koegezondheid, koewelzijn, beweiding en biodiversiteit.

De delegatie van Economische Zaken bezocht Overijssel om kennis te maken met het agro & food programma van de provincie. Met het agro & foodprogramma  stimuleert provincie Overijssel innovatie en verduurzaming in de agro & foodsector.

Veehouderij
Aansluitend aan het bezoek aan de productielocatie volgt een rondleiding bij een van de leden. De biologisch veehouderij Pelleboer heeft de opdracht biodiversiteit heel goed begrepen. Met de kaas ‘Red de rijke weide’ zet de veehouder zich in voor de bescherming van weidevogels. Zijn bedrijf is het schoolvoorbeeld van een duurzame veehouderij die zich verantwoord inzet voor haar omgeving.

Actuele thema’s
Afnemend antibiotica gebruik in de melkveehouderij is een belangrijk thema. Algemeen directeur van Rouveen Kaasspecialiteiten Klaas Hokse vertelt: ‘Veehouders van onze coöperatie zijn via het project Rouveen Gewoon Duurzaam hier bewust mee bezig. Onze veehouders gebruiken veel minder antibiotica voor hun koeien dan landelijk gemiddeld. Er worden in de praktijk bijvoorbeeld natuurlijke alternatieven gebruikt.‘ Maar ook het fosfaatreductieplan en landbouwbeleid zijn actuele thema’s waar ervaringen over uitgewisseld werden. Het is het doel van het ministerie om de juiste randvoorwaarden te creëren voor een uitstekend ondernemersklimaat. Dit soort praktijkbezoeken en gesprekken zijn dan van groot belang.

Duurzaam en ondernemend
Wat betekent dat nou in de praktijk; duurzaam en ondernemend? Klaas Hokse: ‘Ik denk dat vooral duurzaamheid vele betekenissen kan hebben. Bij onze coöperatie bedoelen we dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving en met zorg omgaan met onze relaties, of dat nou leden veehouders zijn, medewerkers, klanten of leveranciers. Om dat ook in praktijk te brengen hebben we meerdere doelen gesteld waar we ons aan houden. In het ondernemende zijn we vooral sterk door creativiteit en doordat een afspraak ook een afspraak is, dat ligt verweven in onze cultuur en draagt bij aan langdurige relaties.’