Open brief aan minister-president Mark Rutte
12-jul-2022

Paginagrote advertentie Algemeen Dagblad en Telegraaf, 12 juli 2022

Aan minister-president Mark Rutte,

De melkveehouders van Nederland zorgen voor ons voedsel, ons landschapen de leefbaarheid op het platteland. Door de voorgestelde onrealistische stikstofplannen van uw kabinet, staan zij met de rug tegen de muur.

Er zijn vanuit de agrarische sector voorstellen voor stikstofreductie aan het kabinet voorgelegd, die wél perspectief bieden aan melkveehouders. Ook zijn er lokale en regionale plannen die wél recht doen aan de specifieke omstandigheden en de melkveehouders in zo’n gebied. Waarom wordt daar niets mee gedaan?

Minister-president, u zegt dat u in gesprek gaat met boeren in het land. Dat is positief, maar we roepen u op om dan eindelijk ook over de doelen, het tijdspaden de invulling van het voorgenomen stikstofbeleid te willen praten. Alleen zo kunt u degene zijn die ervoor zorgt dat uw kabinet en de boeren uit de impasse komen. Alleen zo kan er een eind komen aan de polarisatie.

Wij rekenen op u!

Namens de melkveehouders en zuivelverwerkers van Nederland,

Arjan Schimmel, melkveehouder in Linschoten, voorzitter ZuivelNL
Erwin Wunnekink, melkveehouder in Haarlo, voorzitter vakgroep melkveehouderij LTO Nederland
Henk Bleker, voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Marije Klever, melkveehouder in De Meern, bestuurder Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Sieta van Keimpema, voorzitter Dutch Dairymen Board
Alle coöperatieve en private zuivelverwerkers, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie

Deze advertentie wordt betaald door ZuivelNL, de vereniging van melkveehouders en zuivelverwerkers.