Privacy

In deze Privacy Policy vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor commerciële & marketing doeleinden en over de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot werving & selectie van personeel door of in opdracht van Rouveen Kaasspecialiteiten of een van de aan haar gelieerde ondernemingen.

Rouveen Kaasspecialiteiten verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) Informatie over producten en diensten van Rouveen Kaasspecialiteiten. Indien u toestemming hiertoe heeft gegeven, of indien u op andere wijze uw interesse in onze producten en diensten heeft getoond, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te zenden over activiteiten, producten en diensten van Rouveen Kaasspecialiteiten, haar gelieerde ondernemingen en haar directe business partners. Waar mogelijk passen we deze informatie aan in overeenstemming met uw voorkeuren.

2) Verwerking van orders
Indien u producten of diensten van Rouveen Kaasspecialiteiten of haar gelieerde ondernemingen bestelt, dan
verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, om uw order te kunnen verwerken.

3) Beantwoorden van vragen
Indien u ons een vraag stelt, gebruiken wij uw contactgegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden.

4) Voorkeuren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om voor u relevante en aan uw voorkeuren aangepaste informatie aan u te kunnen verstrekken. Indien van toepassing maken wij voor Rouveen Kaasspecialiteiten gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Social Media platforms (Facebook en LinkedIn targeting). Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Dit wordt in opdracht van ons verzorgd door derden.

5) Inloggegevens
Voor bepaalde Rouveen Kaasspecialiteiten applicaties dient u zich te registreren en in te loggen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens derhalve voor inloggen en identificatie.

6) Werving & Selectie
Wij verwerken de persoonsgegevens die relevant zijn voor de afhandeling van uw sollicitatie: voornaam, achternaam, adres & woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cv en persoonlijke motivatie. Bij een sollicitatiegesprek kunnen we vragen passages uit uw CV nader toe te lichten. Denk aan relevante opleidingen, stages en uw arbeidsverleden. De persoonsgegevens van een sollicitant kunnen worden verzameld door middel van de ingezonden sollicitatie, aantekeningen van persoonlijke gesprekken met de sollicitant, nadere informatieverschaffing tijdens het sollicitatieproces en raadpleging van openbare bronnen. Persoonsgegevens die worden verstrekt bij een sollicitatie kunnen worden gedeeld met medewerkers binnen Rouveen Kaasspecialiteiten, die rechtstreeks betrokken zijn bij het sollicitatieproces. Tevens kunnen gegevens van een sollicitant binnen Rouveen Kaasspecialiteiten worden doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie binnen Rouveen Kaasspecialiteiten dan de functie waarop wordt gesolliciteerd. Voor sommige functies vinden wij het noodzakelijk om voor de functie relevante competenties te toetsen middels een assessment. Indien een assessment onderdeel uitmaakt zal dit aan het begin van de procedure worden vermeld. Na toestemming, zullen de voor het assessment noodzakelijke persoonsgegevens worden verstrekt aan het assessmentbureau.

7) Technische en statistische doeleinden
We gebruiken persoonsgegevens voor het technische en functionele management van onze web applicaties waarvoor u zich heeft ingeschreven. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit van onze web applicaties beheren en verbeteren. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek met als doel verbetering van onze wervings- en selectieprocedure.

8) Juridische verplichting
In het geval dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in het geval van een mogelijke inbreuk van (intellectuele eigendoms) rechten van derden, of een verzoek van de autoriteiten, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

9) Evenementen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u uit te kunnen nodigen voor evenementen en indien u deelneemt, om het event te kunnen organiseren, waarbij wij uw persoonsgegevens ook met andere deelnemers kunnen delen.

Toegang van derden tot uw gegevens
Rouveen Kaasspecialiteiten en de aan haar gelieerde ondernemingen maken gebruik van derde partijen voor verwerkingsactiviteiten, zoals hosting, vertalingen, recruitment en andere diensten. Rouveen Kaasspecialiteiten en de aan haar gelieerde ondernemingen nemen de vereiste organisatorische en contractuele maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn en alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacy policy. Rouveen Kaasspecialiteiten en de aan haar gelieerde ondernemingen opereren internationaal en delen persoonsgegevens indien dit nodig is om u bovengenoemde informatie, producten en diensten te kunnen leveren. Indien dit wettelijk vereist is, delen wij uw persoonsgegevens met de relevante autoriteiten.

Opslag van uw persoonsgegevens
We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden, zo lang dit nodig is voor bovengenoemde doeleinden. In geval van een sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien u schriftelijk toestemming geeft kunnen persoonsgegevens gedurende één jaar in een beveiligde omgeving bewaard worden met als doel u te informeren over nieuwe vacatures en/of een nieuwe sollicitatieprocedure.

Links naar websites van derden en Social Media
Op de website van Rouveen Kaasspecialiteiten zijn links naar websites van derden opgenomen. Deze privacy policy is niet van toepassing op deze websites van derden. Rouveen Kaasspecialiteiten is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of de verwerking van persoonsgegevens door deze websites van derden.

Beveiliging
Rouveen Kaasspecialiteiten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies of ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt Rouveen Kaasspecialiteiten verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, en fysieke beveiliging van de locaties waar de persoonsgegevens worden beveiligd.

Cookies
Net als vele andere websites, gebruiken ook wij cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Wij gebruiken daarvoor alleen cookies met een technisch oogmerk – niet met als doel om uw gedrag te volgen en op te slaan.

Vragen
Indien u vragen heeft of indien u geen informatie over producten of diensten van Rouveen Kaasspecialiteiten meer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via info@rouveenkaas.nl. U kunt ons ook vragen om een overzicht van uw persoonsgegevens of om deze te wijzigen of over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; in de Europese Unie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.
Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Rouveen Kaasspecialiteiten
Oude Rijksweg 395
7954 GH Rouveen
info@rouveenkaas.nl