Specialisatie in het kwadraat bij Bastiaansen
21-jun-2017

Kaasspecialist Rouveen nam in 2002 Bastiaansen Bio Kaas over. Dit nog gespecialiseerdere bedrijf is een pijler onder Rouveen, zegt directeur Klaas Hokse.

Bron: Boerderij

Speelt weidegang daarin nog een belangrijke rol?

“Zeker, weidegang is de toekomst. Niet zozeer omdat het wel of niet toepassen van weidegang goed of slecht is. Het gaat erom waar de beste marktkansen liggen. Momenteel past 94% van onze 250 leden-melkveehouders weidegang toe. Dat is inclusief twaalf bedrijven die na een recente bijeenkomst hebben besloten om de koeien weer naar buiten te laten gaan.”

Hoe makkelijk stappen leden over op weidegang?

“Soms kost het nogal wat overtuigingskracht om leden zover te krijgen dat ze weidegang gaan toepassen. Zo hoorden we bij sommige grotere bedrijven nogal eens het argument dat hun bedrijven te groot zouden zijn om weidegang toe te passen. Daarom zijn we met een groep op bezoek gegaan bij een groot melkveebedrijf in Zuidoost-Drenthe, dat met ruim 700 koeien toch weidegang toepast. Dat had wel effect. Het mooiste vond ik persoonlijk dat een van de overstappers me later vertelde: ‘Weet je, als je op zondagmiddag achter je stal zit, is het ook wel een machtig mooi gezicht om die koeien in de wei te zien.’ Dan heb je ze op hun gevoel geraakt!”

De kavel in Molenschot is al behoorlijk volgebouwd. Is er nog ruimte voor groei?

“We hopen dit jaar bij Bio Kaas voor het eerst meer dan 1.000 ton kaas te produceren. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de productie een aantal jaren terug. Daarbij moet wel gezegd worden dat het niet alleen om de blauwschimmel- en roodcultuurkazen gaat. Soms maken we bij Bio Kaas ook bijzondere charges kaas die te klein en bewerkelijk zijn voor Rouveen Kaasspecialiteiten. Nu maken we nog kaassoorten in Molenschot bij, die we eventueel ook in Rouveen of elders kunnen produceren of laten produceren. Er is dus nog voldoende ruimte om de productie van blauwschimmel- en roodcultuurkazen bij Bio Kaas verder op te voeren.”

Is Bio Kaas ook een normaal melkontvangstpunt voor Rouveen Kaasspecialiteiten?

“We ontvangen wel rauwe melk, maar het is niet zo dat RMO’s standaard hun melk bij Bio Kaas afleveren. Er wordt puur naar behoefte geleverd.”

Hoeveel biologische leden-melkveehouders telt Rouveen Kaasspecialiteiten?

“Ruim vijftig, die goed zijn voor ongeveer 30 miljoen kilo biologische melk. Daarnaast hebben we de mogelijkheid extra biologische melk bij te kopen.”

Jullie verwerken naast gangbare en biologische koemelk ook geiten- en schapenmelk. In welke volumes?

“We verwerken rond 20 miljoen kilo geitenmelk, zowel gangbaar als biologisch. Het volume schapenmelk is beperkt. Het aanbod schapenmelk is ook maar klein in Nederland.”

Jullie zijn een echte specialist in melkstromen. Hoeveel verschillende melkstromen kunnen jullie eigenlijk aan?

Lachend: “Laatst werd ik op een ochtend door onze productieleider opgebeld met de mededeling dat hij de afgelopen nacht was vastgelopen met zestien verschillende melkstromen. Ik zei dat dit bewijst dat we in ieder geval met vijftien verschillende stromen uit de voeten kunnen, maar daar had hij zo zijn eigen gedachten over.”

Hoe steekt de biologische melkprijs van Rouveen Kaasspecialiteiten in elkaar?

“We baseren ons sinds twee jaar op het verschil tussen de gangbare en de biologische garantieprijs van FrieslandCampina. Volgens ons geven die twee garantieprijzen een goede weerspiegeling van de markt. Onze biologische leden ontvangen het verschil tussen beide prijzen bovenop de gangbare voorschotmelkprijs van Rouveen Kaasspecialiteiten. Die laatste prijs is puur gebaseerd op de prestatie in de markt van de onderneming.”

Bent u verrast door de snelle opleving van de zuivelmarkt?

“Dat de markt dit jaar zou aantrekken, hadden we afgelopen herfst al wel in de gaten. Maar dat de boterprijzen naar dit ongekende hoge niveau zouden stijgen, had denk ik niemand durven dromen. Sterker, ik maakte me eind vorig jaar nog zorgen over relatief hoge vetprijzen en achterblijvende eiwitprijzen. Als de vetprijzen waren gedaald, was de melkprijs snel onderuitgegaan. Nu kunnen zuivelbedrijven alleen op basis van room en ondermelk al een melkprijs betalen van 35 à 36 cent per kilo. Als ook eiwit aantrekt, kan de melkprijs zomaar doorstijgen naar 40 cent-plus.”

Mede geschreven door Klaas van der Horst