Toezichthouder Rouveen Kaasspecialiteiten Frits Valk neemt afscheid
26-apr-2019

Lid van de raad van beheer en voorzitter van de commissie Rouveen Gewoon Duurzaam neemt na 12 jaar afscheid

ROUVEEN – De algemene vergadering van de Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a. heeft tijdens haar voorjaarsledenvergadering op 25 april afscheid genomen van Frits Valk als lid van de raad van beheer. Hij was ook voorzitter van de commissie Rouveen Gewoon Duurzaam (RGD), het duurzaamheidsprogramma dat leden-veehouders stimuleert een bijdrage te leveren aan de gestelde duurzaamheidsdoelen van de Duurzame Zuivelketen (DZK). Veehouder en lid van de coöperatie Henk van Leusen is in zijn plaats benoemd als toezichthouder.

Frits Valk was na drie termijnen van vier jaar statutair aftredend en niet herbenoembaar voor een nieuwe periode. Frits Valk kijkt terug op een leerzame en mooie tijd waarin hij als verlengstuk van zijn melkveebedrijf in Dalfsen lid was van de raad van beheer van de coöperatie. “Twaalf jaar geleden zag de wereld er nog heel anders uit. Bij aanvang van ons duurzaamheidsprogramma Rouveen Gewoon Duurzaam was duurzaamheid een nog onbekend thema.” blikt hij terug. Inmiddels wordt 100% van de melk van Rouveen Kaasspecialiteiten geleverd onder het RGD-programma.

Bij Rouveen Kaasspecialiteiten komt duurzaamheid in de breedste zin van het woord tot uiting. “Duurzaamheid in de gehele keten noemen wij dat; het begint bij de melk van koeien van onze veehouders, het gaat verder bij de productie van ons uitgebreide assortiment kaasspecialiteiten en het is ook onderdeel van ons personeelsbeleid,” legt Frits Valk uit.

Het voorzitterschap van de commissie RGD is overgedragen aan collega-lid raad van beheer Anne Marie Zomer. Het huidige programma ‘Iedereen doet mee’ heeft als doel alle leden-veehouders te betrekken bij dit actuele thema. “Deelname aan RGD is niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid, het levert de veehouder ook daadwerkelijk iets op. Ons doel is om duurzaamheid in de praktijk te brengen!” vertelt de nieuwe voorzitter.