Voorzitter van Rouveen Kaasspecialiteiten zwaait af in najaarsledenvergadering
25-nov-2022

Persbericht, 25 november 2022

Bart Kooiker geeft de voorzittershamer door aan vicevoorzitter Henk van Leusen

Tijdens de algemene vergadering van de Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ u.a. op donderdagavond 24 november heeft de heer Bart Kooiker afscheid genomen als voorzitter. De sinds 2007 aan de coöperatie verbonden toezichthouder was in deze vergadering statutair aftredend en niet-herbenoembaar.

In 2007 kwam Bart Kooiker in de toenmalige raad van commissarissen, waar hij in 2008 voorzitter van werd. Toen in 2012 de raad van beheer werd opgericht, waarmee de raad van commissarissen verdween, werd hij vicevoorzitter. Vanuit deze rol werd hij in 2020 aangesteld als voorzitter. Vicevoorzitter Henk van Leusen neemt de voorzittershamer van hem over. Tijdens de vergadering werd Kooiker door Van Leusen bedankt voor zijn tijd, inzet en grote betrokkenheid in de achterliggende jaren. “Je deed het niet voor jezelf, maar voor de leden. In de vergaderingen stelde je regelmatig de vraag: “Wat vindt een gewoon boerenlid hiervan?””. Deze praktische, nuchtere houding kenmerkt Bart Kooiker. “Ik heb me jarenlang ingezet voor de coöperatie en heb graag het ledenbelang gediend. De leden-veehouders staan aan de basis van een breed scala aan unieke kaasspecialiteiten. Door de melk van onze koeien kan het team in Rouveen onverminderd doorgaan met het bedenken en produceren van steeds weer nieuwe kaassoorten. Het is prachtig om met elkaar te werken aan zo’n mooi product”.

Bart Kooiker blijft als veehouder vanzelfsprekend verbonden aan de coöperatie. “Ik blijf van een afstandje de ontwikkelingen volgen. Ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger Henk van Leusen. Hij is een jong, gemotiveerd en deskundig en representatief voor onze coöperatie.”. Op voordracht van de raad van beheer is mevrouw Joanne van Veldhuizen uit Wapse door de algemene vergadering benoemd als nieuw lid van de raad van beheer.