Wind en zon vangen constante stroomvraag veebedrijf op
30-aug-2021

Bron: Boerderij.nl

Melkveehouder Harm Visscher liet dit jaar twee windmolens en 240 zonnepanelen plaatsen. Hij brengt zo zijn energierekening à € 18.500 naar nul.

Het melkveebedrijf – met de molens aan de achterkant van het bouwblok – ligt een kleine kilometer achter de lintbebouwing van Rouveen. Met een ashoogte van 25 meter en een rotordiameter van 10,5 meter vallen de windmolens niet eens enorm op.

Harm Visscher (42) heeft in maatschap met zijn vrouw Klaasje (38) en zijn vader Jacob (72) een melkveebedrijf in Rouveen. De maatschap heeft 190 melkkoeien en 80 stuks jongvee. Visscher investeerde dit jaar in twee windmolens en 240 zonnepanelen van BestWatt. Zo wil hij zijn energierekening naar nul brengen.

Met drie melkrobots en een mestscheider is het bedrijf sterk geautomatiseerd en alles draait op stroom. Het energieverbruik is fors bovengemiddeld: 130.000 kWh per jaar. Dat verbruik ligt deels ook zo hoog omdat de koeien jaarrond op stal staan. Visscher betaalt zijn energierekening straks voor 50% van de zon en voor 50% van de wind. Het was de meest optimale uitkomst in de berekening van BestWatt én ook de reden dat Visscher twee molens nodig had. De energiebehoefte op het veebedrijf is constant en gaat dag en nacht door. Overdag profiteert Visscher van de zon en ’s nachts en in de winter zijn de windmolens de belangrijkste energiebron.

Visscher verwacht dat hij zijn oude energierekening van € 18.500 per jaar naar 0 kan brengen. Dat doet hij via een leasecontract met een in zijn geval besproken looptijd van 10 jaar. Binnen die periode moet de totale investering in wind en zon à € 185.000 terugbetaald zijn en worden de molens eigendom van Visscher. Met de verwachte energiebesparing zou dat precies moeten lukken, maar de veehouder heeft nog twee troefkaarten.

De eerste is de Jola-subsidie voor jonge landbouwers. Daarmee verdient Visscher € 20.000 terug op zijn investering. De tweede zit aan de afzetkant. De melk wordt afgenomen door Rouveen Kaasspecialiteiten dat met een duurzaamheidsprogramma werkt. Door de keuze voor windmolens is er een plus op de melk.

Met een gemiddelde melkproductie van 9.500 kg per koe betekent dit een jaarlijkse plus van ongeveer € 5.000. In combinatie met de Jola-subsidie kan Visscher de windmolens en zonnepanelen al in 6 à 7 jaar tijd terugverdienen.

Een overzicht in de grote ligboxenstal waar alle melkkoeien en het jongvee staan. Bij de bouw van de stal was indertijd al rekening gehouden met een zwaardere dakconstructie voor als er in een later stadium zonnepanelen geplaatst zouden worden. Dat gebeurde uiteindelijk dit jaar.

Het jongvee gaat naar buiten. De melkkoeien staan het hele jaar op stal.

De energiebehoefte van Visscher is precies op maat berekend en in de meeste gevallen draait alle stalautomatisering op zowel wind- als zonne-energie. Passend bij de constante stroombehoefte. Dat geldt zeker voor de drie DeLaval-melkrobots. De koeien worden 24 uur per dag gemolken en dan is er nog het reinigen en het koelen van de melk.

Die constante energiebehoefte geldt niet voor alle apparatuur. Het beste voorbeeld is de mestscheider die buiten pal achter de ligboxenstal staat.

De stroom vretende mestscheider draait één keer per week en altijd ’s nachts. Dat gebeurt dus standaard op windenergie.

Sinds kort heeft Visscher een voeraanschuifrobot. Die draait ook op groene energie; zon en wind.

In de ligboxenstal hangen ook zeven van deze grote ventilatoren. Die staan op warme dagen altijd aan en draaien juist grotendeels op zonne-energie.

De mestschuiven in de stal (niet op de foto) maken dag en nacht hun ronde. Op wind- en zonne-energie dus.

De motoren van de mestschuiven.

Visscher moet nu eerst het rendement van de windmolens en zonnepanelen in de praktijk afwachten en indien nodig finetunen. Toch kijkt hij al voorzichtig verder naar nieuwe besparingsmogelijkheden. Zo kost gemengd voeren jaarlijks zo’n € 10.000 aan diesel. Als dat een keer elektrisch zou kunnen, gaat Visscher daar zeker over nadenken.

Bekijk hier het originele artikel: https://www.boerderij.nl/wind-en-zon-vangen-constante-stroomvraag-veebedrijf-op