Windmolens zijn een welkome aanvulling voor het boerenbedrijf
29-sep-2020

De gemeente Staphorst wil in 2050 energieneutraal zijn. Ook onze leden zetten zich elke dag in om zo duurzaam mogelijk te produceren. Twee van onze leden die investeren in windmolens mochten daarom hun verhaal doen in de energiekrant van de gemeente Staphorst. Hieronder het interview met Klaas Timmerman en Klaas Mulder.

Bron: Gemeente Staphorst Energiekrant, september 2020

Stichting Veeteeltstudieclub Rouveen organiseert voor haar ongeveer 35 leden van oktober tot en met april één keer per maand een informatieavond met onderwerpen die raakvlakken hebben met landbouw. Het bestuur van de Veeteeltstudieclub bestaat uit Klaas Timmerman, Klaas Mulder, Henri Timmerman en Johan Stegeman. “Voor één van de informatieavonden wilden we een spreker uitnodigen over windenergie”, vertelt Klaas Timmerman. “Daarop kwam EAZ Wind in beeld. Dit bedrijf ontwikkelt, produceert en installeert kleine windmolens. Zij vertelden die avond over de stap van energieneutraal naar energie-onafhankelijkheid.” Hierbij gaat het om de hoeveelheid opgewekte energie die op locatie gebruikt kan worden, zowel in de zomer als in de winter. “Zonne- en windenergie lijken hiervoor een perfecte combinatie, zeker als de salderingsregeling in de toekomst verdwijnt. Want zo kun je als de zon niet schijnt, gebruikmaken van de wind op je erf. En als het heel zonnig is, waait het vaak minder hard, waardoor je beter gebruik kunt maken van zonne-energie”, aldus Klaas Timmerman.

Samenwerking
Klaas Mulder vult aan: “Als we kleinschalige windmolens willen in de gemeente, gaat dit natuurlijk verder dan alleen de veeteeltstudieclub. We zijn positief over demogelijkheden van AEZ Wind en hebben het idee neergelegd bij het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK), LTO en Landmans Welvaart. Dit zijn organisatie met veehouders in de achterban. Gezamenlijk zijn we in contact getreden met gemeente Staphorst, omdat er wel beleid voor kleinschalige windmolens moet komen. De medewerking van gemeente Staphorst is er, en er is een bestemmingsplan vastgesteld om bouw van deze kleine windmolens (tot 25 meter) mogelijk te maken in het buitengebied.”

Kleine windmolens
“Het duurzame uiterlijk maakt de windmolen vriendelijk ogend. Met een groene mast van 15 meter en houten bladen past het in het plattelandsbeeld. Er staan er inmiddels 350 in het Nederlandse landschap. De energieopbrengst varieert tussen de 30.000 en 50.000 kWh, afhankelijk van de locatie. Interesse om een windmolen te plaatsen? Herman Korterink van Harke Administratie is de algemeen contactpersoon voor het gezamenlijke initiatief.”