Wilde bij

Wilde bijen leven graag op en rond het boerenerf: ze vinden er voedsel in bloeiende bloemen en nestelplekken in open zandgrond en in oud hout. Wilde bijen heten ‘wild’ omdat ze niet – zoals de bekende honingbij – door mensen worden verzorgd. Ze staan er helaas niet goed voor. Met een paar maatregelen biedt u ze meer voedsel en plekken om eitjes te leggen en helpt u ze overleven.

Zo doet u iets voor de wilde bij

Makkelijke maatregelen

1

De grond op het kuilvoer inzaaien met een bloemenmengsel

Zaai de grond op en langs de kuilvoerhoop in met een bloemenmengsel. Als u soorten kiest die houden van opengewerkte grond (o.a. korenbloemen en klaprozen) geniet u nog jaren van veel bloemen.
Zaai vooral in de periode september-november (met uitloop tot begin maart). Zaai nog een keer in het jaar erop, weer in dezelfde periode. Zo zorgt u ervoor dat er voldoende zaad in de grond terechtkomt en de bloemen zich op een natuurlijke manier kunnen vermeerderen.

Kosten aanleg: zakje zaad voor inzaaien van 25 m2 grond: 6-12 euro. Gebruik inheemse mengsels met éénjarige akkerbloemen of ruderale mengsels (klik hier of hier).

Onderhoud: geen. Na de eerste twee keer uitzaaien, vermeerderen de soorten zichzelf. Zaai opnieuw in als de bloemrijkdom afneemt. Werk grond met eenjarige akkerbloemen en ruderale mengsels regelmatig om, bijvoorbeeld met een hark: een dichte grasmat is ongunstig voor bloemen.

Meer doen

2

Bloemenmengsel op de kuilvoerhoop inzaaien

Zaai de grond op en langs de kuilvoerhoop in met een bloemenmengsel. Bloemen zijn belangrijk voedsel voor bijen! Als u soorten kiest die houden van opengewerkte grond (o.a. korenbloemen en klaprozen) geniet u nog jaren van veel bloemen.
Zaai vooral in de periode september-november (met uitloop tot begin maart). Zaai nog een keer in het jaar erop, weer in dezelfde periode. Zo zorgt u ervoor dat er voldoende zaad in de grond terechtkomt en de bloemen zich op een natuurlijke manier kunnen vermeerderen.

Kosten aanleg: zakje zaad voor inzaaien van 25 m2 grond: € 6-12. Gebruik inheemse mengsels met éénjarige akkerbloemen of ruderale mengsels (klik hier of hier).

Onderhoud: geen. Na de eerste twee keer uitzaaien, vermeerderen de soorten zichzelf. Zaai opnieuw in als de bloemrijkdom afneemt. Werk grond met eenjarige akkerbloemen en ruderale mengsels regelmatig om, bijvoorbeeld met een hark. Een dichte grasmat is ongunstig voor bloemen.

Deze soorten helpt u zo ook

 • Er zijn ruim 350 verschillende bijen in Nederland. Van maatregelen die u neemt voor bijen profiteren bijzondere soorten die in Overijssel voorkomen, zoals de ranonkelbij, kauwende metselbij en gewone kleine wespbij.
 • Dagvlinders als icarusblauwtje, kleine vuurvlinder en bruin zandoogje.

Bijen profiteren op hun beurt van maatregelen voor andere soorten (zoals hermelijn). Bijvoorbeeld het laten verruigen van een overhoekje; oude plantenstengels zijn een goede nestelplek voor bijen.

Goed om te weten over de wilde bij

Zo herkent u ze:

 • Er zijn ruim 350 soorten, maar elke bij heeft beharing om stuifmeel te verzamelen.
 • Een hommel (ook een bijensoort) is hariger en groter dan andere wilde bijen.
 • Bijen zijn planteneters.

NB Een wesp is kaal en eet vlees. Een insect met een prooi is dus nooit een bij.

Zo leven ze:

 • Een volwassen wilde bij leeft over het algemeen maar enkele weken.
 • Sommige bijen verzamelen stuifmeel van één type bloem, andere bezoeken elke bloem die ze tegenkomen.
 • De vrouwtjesbij maakt een nest: de ene soort in de grond, de andere gebruikt holten en gangetjes in dood hout of plantenstengels.

Voortplanten:

 • Een wilde bij legt een eitje op een klompje stuifmeel, dat ze in de nestgang heeft gebracht.
 • Na enkele dagen komt het ei uit en de larve eet in een paar weken de klomp stuifmeel op.
 • De larve ontpopt zich daarna tot een bij met ogen, poten en vleugels en vliegt uit.
  Het verpop-proces duurt tientallen dagen, maar de verandering van larve naar bij maar een paar uur.

Waar komen ze voor & hoe gaat het?

Wilde bijen staan sterk onder druk, onder meer door het gebruik van pesticiden. Ook verdwijnen er steeds meer landschapselementen met bloeiende bloemen uit het landschap.

Meer informatie en hulp

Meer over wilde bijen vindt u op de website Bestuivers.nl van het Kenniscentrum Insecten (EIS).

Voor grotere maatregelen is regelmatig subsidie beschikbaar. Informeer daarnaar bij het agrarisch collectief in uw regio (klik hier voor meer info).

Heeft u vragen over soorten en maatregelen? Een lokale natuur- of landschapsvereniging helpt u vaak graag verder.