Wilde narcis

De wilde narcis is één van de meest zeldzame plantensoorten in Nederland. De plant is zeer kenmerkend voor erven in Staphorst. Door het vernieuwen van tuinen en erven en te vroeg maaien voor de plant (voor 15 juli) zijn er nog maar 2500 bloeiende exemplaren in Overijssel. Heeft u de wilde narcis op uw erf? Wees er zuinig op en neem enkele maatregelen om ze te behouden.

Zo doet u iets voor de wilde narcis

Makkelijke maatregelen

1

Maaien uitstellen tot na 15 juli op groeiplaatsen wilde narcissen

Als u de wilde narcis niet eerder dan na 15 juli maait, geeft u hem de kans om zaad te zetten. U geeft de plant ook de kans om voedingsstoffen uit bloem, blad en stengel te laten terugvloeien in de bol. Zo behoudt hij zijn groeikracht en kan hij volgend weer opkomen.

Kosten: gering

Goed voor:

Wilde narcis
2

Om groeiplaatsen wilde narcissen heen maaien

Spaar in de periode voor 15 juli de plekken waar wilde narcis staat bij het maaien. De plant kan zo weer zaad zetten en voedingstoffen uit de bovengrondse delen terugbrengen in de bol. Zo behoudt hij zijn groeikracht. Na 15 juli kunt u de plekken weer meemaaien.

Kosten: gering

Goed voor:

Wilde narcis
3

Hoogstamfruitbomen planten

Plant enkele hoogstamfruitbomen uit in een grasland. Zo’n boomgaardje is een aantrekkelijke plek voor de grauwe vliegenvanger om voedsel te zoeken. Deze pagina geeft praktische adviezen voor de aanleg.

Kosten: voor fruitbomen 10-20 euro per stuk. Als u eigen materieel gebruikt, brengt het aanplanten geringe kosten met zich mee.

Onderhoud: fruitbomen vragen jaarlijks wat eenvoudig onderhoud (klik hier voor toelichting). Maai het gras jaarlijks na 15 juli.

Meer doen

4

‘Bollenbank’ inschakelen bij nieuwe tuininrichting

In Overijssel is er een bollenbank voor de wilde narcis (initiatief van Landschap Overijssel, Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o., en gemeente Staphorst). Pakt u een tuin aan waar wilde narcis in staat? Meld dit zo vroeg mogelijk bij de bollenbank. Vrijwilligers steken dan de bollen uit, zodat ze bewaard blijven.

Contactpersoon: Michiel Poolman, 0529 – 408 410 of michiel.poolman@landschapoverijssel.nl

Kosten: gering

Goed voor:

Wilde narcis

Deze soorten helpt u zo ook

  • Wilde bijen.
  • Met de aanleg van hoogstamfruitbomen: vogelsoorten zoals de putter, steenuil en grauwe vliegenvanger.

Goed om te weten over de wilde narcis

Zo herkent u ze:

  • Staat vaak als eerste narcissoort in bloei.
  • De bloem heeft lichtgele blaadjes en een wat donkere ‘trompet’.
  • De bloem knikt naar beneden of staat recht.
  • Grijsgroene bladeren.

Er zijn veel streeknamen voor de wilde naricis: tieloos, tijloos, paosbloem, meertbleuier, meertbloem en boerengeelegien.

Zo groeien ze:

  • De wilde narcis bloeit in het vroege voorjaar. Om zich voort te planten, splitst de moederbol zich in meerdere bollen. Die gaan daarna zelf weer bloeien, vaak het jaar erop al.
  • De wilde narcis maakt ook ronde, zwart wordende zaden aan, die een speciaal aanhangsel hebben: het ‘mierenbroodje’. Valt dit op de grond, dan kunnen mieren het verslepen en verspreiden de zaden zich.

Waar komen ze voor & hoe gaat het?

De wilde narcis komt in Overijssel vrijwel alleen voor rond Rouveen, Staphorst, Linthorst en IJhorst, op oude boerenerven en dan vooral in de hoogstamboomgaard. Het aantal is nog maar een klein deel van wat er vroeger stond.
Deze kaart in de Verspreidingsatlas laat zien waar de wilde narcis voorkomt in Nederland.

Meer informatie en hulp

Landschap Overijssel heeft een brochure uitgebracht met veel informatie over de wilde narcis in Overijssel.

Voor vragen over de bollenbank voor de wilde narcis kunt u terecht bij Michiel Poolman, 0529 – 408 410, Michiel.Poolman@landschapoverijssel.nl