1

Een poel aanleggen

De aanleg van een poel is een hele goede maatregel die u kunt nemen, want een poel trekt veel diersoorten aan, van libellen tot zangvogels en kikkers. Leg hem op een zonnige plek in de buurt van het erf, liefst bij een bosje of houtsingel. Zorg voor flauw oplopende oevers en voldoende diepte. Ideaal is 0,5-1,5 meter onder de grondwaterstand. De ideale omvang is 7,5-25 meter in doorsnee, inclusief oevers. Maar ook de aanleg van enkele vierkante meters oppervlaktewater heeft meerwaarde!

Let op:

  • Vermijd een open verbinding met visrijke sloten, want vissen eten kleine watersalamanders en hun eitjes en larven.
  • Leg vanwege kikkergekwaak de poel niet bij slaapkamers.

Kosten: vergraven en verwerken van de grond (circa 1 dag werk, afhankelijk van de hoogte van het grondwater): 800 – 1500 euro. Vrijkomende zwarte grond is bruikbaar voor het afdekken van het kuilvoer.

Onderhoud: Haal 1 x per 3 jaar bosopslag weg. Schoon de poel 1 x per 5 jaar regelmatig in september of oktober. Laat steeds een kwart van de poel ongemoeid!

2

Een natuurvriendelijke oever aanleggen

Geef de sloot vanaf net onder de waterlijn een flauw oplopend talud. Hoe flauwer, hoe beter, want op een flauwe oever maken soorten als de dotterbloem de meeste kans (de meeste sloten bieden alleen maar een smalle strook rond de waterlijn als groeiplek). De ideale oever heeft een verhouding van 1:3 of meer.

Kosten: gering bij gebruik eigen materieel. Door een loonwerker: vergraven van 1,5-3 kuub per meter oever (kosten 5-10 euro per strekkende meter). Met de grond kunt u elders natte plekken ophogen.

Onderhoud: jaarlijks in september-november de helft van de oever opschonen, de andere helft laten staan.

3

Een overwinteringsplek bij een duiker maken

Verdiep de sloot voor een duiker met 10-30 centimeter (totaal 0,5 -3 m2 is genoeg). Zo maakt u geschikte overwinteringsplekken, want rond duikers bevriest het water minder snel.

Kosten: gering als u het werk zelf uitvoert. Kosten bij uitvoering door een loonwerker: amper, als u het combineert met ander werk.

Goed voor:

Grote modderkruiper
4

Sloten beter verbinden met (grotere) duikers

Vervang dammen zonder duikers of met kleine duikers door een dam met een grote duiker: meer dan 50 cm in diameter. Zo maakt u sloten onderling beter bereikbaar. Dat vergroot het leefgebied van de grote modderkruiper.

Kosten duiker: afhankelijk van de lengte 350-500 euro

Kosten aanleg: gering als u het werk zelf uitvoert. Door loonwerker: 150-250 euro.

Onderhoud: duikers elk najaar opschonen

Goed voor:

Grote modderkruiper
5

Een sloot verbreden op plekken waar krabbenscheer voorkomt

Maak een verbreding (en eventueel verdieping) in de sloot op een plek waar krabbenscheer voorkomt. Of maak een verbreding en breng hier krabbenscheerplanten van elders naar toe. Een verbreding over een lengte van 20 meter is al genoeg. Zorg voor een slootbreedte van minimaal 2 meter (hoe breder, hoe meer leefgebied) en voor een slootdiepte van 40 -100 cm.

Kosten: gering, bij gebruik van eigen materieel. Bij aanleg door een loonwerker: ga uit van vergraven van 3-6 kuub grond per meter oever. Kosten per strekkende meter: circa 10-20 euro. Voor 20 meter dus 200 – 400 euro. Vrijkomende grond kunt u gebruiken voor het ophogen van natte plekken.

Onderhoud: geen, de verbreding hoeft u niet regelmatig te schonen.

Goed voor:

Groene glazenmaker

Meer informatie en hulp

Voor grotere maatregelen is regelmatig subsidie beschikbaar. Informeer daarnaar bij het agrarisch collectief in uw regio. Heeft u vragen over soorten en maatregelen? Een lokale natuur- of landschapsvereniging helpt u vaak graag verder.