Hermelijn

De hermelijn was altijd volop aanwezig in de bossen en vooral rond boerenerven in Noord-Overijssel. Maar hij vindt steeds minder schuilplekken en verdwijnt daarmee stilletjes uit de regio. Met wat simpele maatregelen maakt u extra schuilplekken op uw erf.

Zo doet u iets voor de hermelijn

Makkelijke maatregelen

1

Een takkenbos of takkenril aanleggen

Leg een stapel snoeihout op een rustige plek op het erf. Ook een composthoop is een prima schuilplek voor een egel. Let bij het omzetten van de composthoop op dat u geen egel verwondt.

Kosten: gering

Onderhoud: jaarlijks wat snoeihout erbij.

Goed voor:

Egel, Hermelijn
2

Een hoekje of strook grasland laten verruigen

Moeilijk bewerkbare, ongebruikte stukjes van uw grasland kunt u laten verruigen door er niet meer te maaien. Een klein hoekje doet al heel veel. Kies bij voorkeur een plek langs een houtwal, bosje of sloot. De kleine vuurvlinder vindt voedsel bij de bloeiende planten en zet zijn eieren af op zuringsoorten.

Kosten: gering

Onderhoud: eens in de 3 jaar maaien. Maai het liefst in de zomer. Als u in of net voor de winter niet meer maait, kunnen de rupsen en poppen van de kleine vuurvlinder (en andere vlinders van het grasland) overleven.

3

Uitrasteren bomenrij

Raster een bomenrij op de rand van een perceel af. Dat voorkomt dat er jongvee doorheen loopt en de rand verloren gaat als schuilplek voor de hermelijn.

Kosten: 4-5 euro per strekkende 10 meter, voor draad en palen.

Onderhoud: geen.

Goed voor:

Hermelijn
4

Een greppel met rust laten

Laat een greppel die geen water (meer) afvoert, verruigen. Het is dan een ideale schuilplek voor de hermelijn.

Kosten: gering

Onderhoud: eens per vijf jaar ‘s winters weghalen van de bosopslag.

Meer doen

5

Een houtsingel aanleggen

In houtsingels kunnen veel vogels en kleine zoogdieren voedsel en een schuilplek vinden. U kunt een houtsingel aanleggen waar dat past in het landschap; leg ze dus niet aan in open veen- en kleigebieden.
Kies in nattere gebieden voor een singel met els, Gelderse roos en es.
Kies in droge gebieden voor zomereik, lijsterbes, meidoorn en sleedoorn. Plant een rij van minimaal 25 meter, 1 stek per vierkante meter. Meerdere rijen naast elkaar is nog beter.

Kosten: 1-3 euro per m2

Onderhoud: zet de singel eens per 10-15 jaar af.

Deze soorten helpt u zo ook

  • Zoogdieren zoals wezel, bunzing en egel.
  • Vogels zoals geelgors, patrijs, roodborsttapuit en kneu.

Goed om te weten over de hermelijn

Zo herkent u ze:

U herkent een hermelijn aan een witte buik, bruine rug en zwarte staartpunt.
Sommigen worden ‘s winters helemaal wit op de staartpunt na. Ze laten zich amper zien, en ze laten ook weinig sporen (pootafdrukken of keutels) na. De meeste kans om hermelijnen te zien is van april tot juni als ze overdag voedsel zoeken voor hun jongen. Met wat geluk ziet u de jongen samen ravotten. Soms is hun snaterende of fluitende geluid te horen.

Zo leven ze:

  • Hermelijnen leven alleen. Het territorium is 4 tot 50 ha groot.
  • Ze leven in een hol, meestal een oud mollennest of konijnenhol.
  • Ze jagen fanatiek – zowel overdag als ’s nachts – op kleine zoogdieren, maar ook op vogels en vogeleieren.
  • Ze jagen soms zwemmend.
  • Hermelijnen kunnen een leeftijd van 10 jaar bereiken, maar worden meestal niet ouder dan 2 jaar.

Opvoeden:

  • Hermelijnen maken een nest in een holle boom of verlaten hol. Het nest wordt bedekt met de vacht van knaagdieren.
  • Vanaf april-mei werpen ze hun jongen, meestal 4 tot 8.
  • Pas na enkele weken gaan de oogjes open; jongen worden gezoogd, maar eten al vlees voor ze kunnen zien.

 

Meer informatie en hulp

Meer over hermelijnen vindt op de website van de zoogdiervereniging.

Voor grotere maatregelen is regelmatig subsidie beschikbaar. Informeer daarnaar bij het agrarisch collectief in uw regio (klik hier voor meer informatie).

Heeft u vragen over soorten en maatregelen? Een lokale natuur- of landschapsvereniging helpt u vaak graag verder.