1

Een hoekje of strook grasland laten verruigen

Moeilijk bewerkbare, ongebruikte stukjes van uw grasland kunt u laten verruigen door er niet meer te maaien. Een klein hoekje doet al heel veel. Kies bij voorkeur een plek langs een houtwal, bosje of sloot. De kleine vuurvlinder vindt voedsel bij de bloeiende planten en zet zijn eieren af op zuringsoorten.

Kosten: gering

Onderhoud: eens in de 3 jaar maaien. Maai het liefst in de zomer. Als u in of net voor de winter niet meer maait, kunnen de rupsen en poppen van de kleine vuurvlinder (en andere vlinders van het grasland) overleven.

2

Gras onder de draad niet meemaaien

Spaar tijdens de laatste maaibeurt een zone rond het draad, tot 1 à 2 meter in het land. Laat het gras hier staan tot in het vroege voorjaar. Hier vindt bijvoorbeeld de patrijs dekking en voedsel.

Kosten: gering

Onderhoud: maai in het voorjaar de rand weer mee.

Goed voor:

Patrijs, Putter
3

Wat mest laten liggen

Laat wat mest liggen in een hoek van een perceel. Dit trekt veel kevers en andere insecten aan, belangrijk voedsel voor de steenuil.

Kosten: gering

Goed voor: steenuil

Goed voor:

Steenuil
4

Afrastering plaatsen langs oevers

Bij lage oevers grazen koeien de oeverbegroeiing af. In de oever staan veel bloeiende planten die voor nectar zorgen. Met een afrastering zorgt u ervoor dat de koeien de oevers met rust laten.

Kosten aanleg: 4-5 euro per strekkende 10 meter, voor draad en palen.

Onderhoud: niet nodig.

5

Uitrasteren bomenrij

Raster een bomenrij op de rand van een perceel af. Dat voorkomt dat er jongvee doorheen loopt en de rand verloren gaat als schuilplek voor de hermelijn.

Kosten: 4-5 euro per strekkende 10 meter, voor draad en palen.

Onderhoud: geen.

Goed voor:

Hermelijn
6

Maaien uitstellen tot na 15 juli op groeiplaatsen wilde narcissen

Als u de wilde narcis niet eerder dan na 15 juli maait, geeft u hem de kans om zaad te zetten. U geeft de plant ook de kans om voedingsstoffen uit bloem, blad en stengel te laten terugvloeien in de bol. Zo behoudt hij zijn groeikracht en kan hij volgend weer opkomen.

Kosten: gering

Goed voor:

Wilde narcis
7

Om groeiplaatsen wilde narcissen heen maaien

Spaar in de periode voor 15 juli de plekken waar wilde narcis staat bij het maaien. De plant kan zo weer zaad zetten en voedingstoffen uit de bovengrondse delen terugbrengen in de bol. Zo behoudt hij zijn groeikracht. Na 15 juli kunt u de plekken weer meemaaien.

Kosten: gering

Goed voor:

Wilde narcis

Meer informatie en hulp

Voor grotere maatregelen is regelmatig subsidie beschikbaar. Informeer daarnaar bij het agrarisch collectief in uw regio. Heeft u vragen over soorten en maatregelen? Een lokale natuur- of landschapsvereniging helpt u vaak graag verder.